Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 4/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 144

Hướng dẫn tổ chức đánh giá định kỳ về học tập cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88