Thứ sáu, 3/12/2021, 16:7
Lượt đọc: 3366

Hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; - Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học của Sở Y tế.

Tác giả: Lan Tuyền
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163