Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 14/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 353

Hướng dẫn sử dụng hồ sơ sổ sách điện tử trong cơ sở giáo dục tiểu học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88