Thứ hai, 6/12/2021, 10:51
Lượt đọc: 4050

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022 bậc trung học

Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86