Thứ sáu, 3/12/2021, 8:24
Lượt đọc: 2863

Hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163