Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 19/1/2022, 12:33
Lượt đọc: 2011

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: Diệp Thị Thùy Linh
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87