Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Chủ nhật, 24/4/2022, 19:47
Lượt đọc: 6349

Cuộc thi Văn hay chữ tốt lần thứ 22 năm học 2021 - 2022

Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) cần chụp hoặc quét (scan) bài dự thi và chuyển thành tập tin .PDF để gửi.

Hạn cuối gửi bài dự thi: 05/5/2022

BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88