Thứ sáu, 24/9/2021, 16:59
Lượt đọc: 1435

Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2023. Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 - 2022.

Hai nội dung 1. CHƯƠNG TRÌNH phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 - 2023 (đính kèm chương trình ở file 1). 2. KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 - 2022 (đính kèm kế hoạch ở file thứ hai)

Tác giả: Thu Hiền
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

163