Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 13/5/2022, 15:34
Lượt đọc: 2211

Báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thực hiện công văn số 1489/SGDĐT-GDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về rà soát, báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh,

BẤM VÀO ĐÂY để nhập và gửi bảo cáo.

Thời hạn: Trước 16 giờ 00, ngày 27/5/2022.

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87