Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ tư, 24/11/2021, 13:28
Lượt đọc: 1667

Báo cáo số liệu và danh sách lãnh đạo Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa tháng 02/2022

Thực hiện công văn số 3245/SGDĐT-GDTrH, Phòng Giáo dục Trung học để nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản, đồng thời nhập các thông tin về số liệu và danh sách theo các nội dung dưới đây.

Bấm vào các dòng dưới đây để nhập báo cáo:

1. Báo cáo số liệu (dự báo) số lượng học sinh đăng ký dự thi.

2. Báo cáo danh sách giáo viên dạy Nghề phổ thông.

3. Báo cáo danh sách đề cử lãnh đạo hội đồng coi thi.

Các báo cáo trên hoàn tất trước ngày 30/11/2021.

Trân trọng.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

87