Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 25/10/2021, 9:55
Lượt đọc: 2169

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020-2030" trong năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Giám đốc Trung tâm GDTX; Trung tâm GDNN-GDTX.

Công văn số 2845/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030" trong năm 2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

86