Chủ nhật, 9/1/2022, 10:55
Lượt đọc: 2437

Báo cáo Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Thực hiện công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn gửi báo cáo như sau:

- Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) gửi tập tin Kế hoạch kiểm tra Học kì I năm học 2021 - 2022 theo liên kết dưới đây.

- Tập tin dạng .docx hoặc .pdf, đặt theo tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Bui Thi Xuan.docx hoặc Bui Thi Xuan.pdf

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 12/01/2022.

- Tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị nội dung báo cáo.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI BÁO CÁO

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86