Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Điạ chỉ: Phòng 4.3 - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3822 3358

Chánh Thanh tra

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình

Dân tộc: Kinh

Quê quán: thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 02838223358

Email liên lạc: ttbinh.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách chung công tác tổ chức; Tiếp công dân; thanh tra; kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra

Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng
Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: dhxtuong.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách chung công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập, ngoài công lập; các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc; các trường trung cấp có mã ngành đào tạo giáo viên; các trường Đại học tư thục và Đại học trực thuộc UBND Tp.Hồ Chí Minh ( được giao từ UBND Tp.Hồ Chí Minh, UBKT Thành ủy,.....).

2.Phụ trách chung các Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn: TP. Thủ Đức, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 12, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Binh Thạnh,Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh.

3.Theo dõi việc thực hiện hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công.

4.Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.

5.Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

 

Thanh tra viên

Đỗ Thanh Phương
Đỗ Thanh Phương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: dtphuong.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; cho ý kiến các phiếu xử lý đơn; tham gia đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Trường THPT công lập, các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hằng năm ( theo Quyết định).

2. Hỗ trợ công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức thi tuyển sinh lớp 10; THi TN THPT; thi Học sinh giỏi khối 12; Tiếng pháp lớp 12.
3. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Mai Thành Nam
Mai Thành Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: mtnam.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Trung tâm HTPTGDHNCNKT thành phố và các Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trực thuộc.

- Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

2.Quản lý hệ thống dữ liệu camera phòng tiếp công dân và Sổ tiếp công dân của cơ quan Thanh tra Sở.

3.Đưa tin và văn bản của Thanh tra Sở lên trang Website của Sở Giáo dục.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra

Lê Bá Hoàng
Lê Bá Hoàng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: lbhoang.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thi đua:

- Các PGDĐT  Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP Thủ Đức, Tân Phú,Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ.

-  Các TTGDTX trực thuộc.

2. Phụ trách thanh tra, kiểm tra  chuyên đề tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, TTNN-TH,TVDH, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc sở theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

3. Thực hiện chế độ chính sách và kế toán của Thanh tra Sở.

4. Báo cáo công tác xử phạt vi phạm hành chính.

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra.

Huỳnh Thị Hồng Thúy
Huỳnh Thị Hồng Thúy

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: hththuy.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra  và giải quyết KNTC các đơn vị: Phòng GDĐT, Trung tâm GDTX trực thuộc, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết tật thành phố và trực thuộc, Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, các Trường Mầm non trực thuộc và các TT NN-TH, TVDH, Kỹ năng sống, DTHT trên  địa bàn Quận 1, Quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Quận 4, Quận 7, Huyện  Nhà Bè, Huyện Cần Giờ và quận Tân Bình.

2. Theo dõi việc thực hiện hồ sơ thanh tra, giải quyết KN, TC theo địa bàn được phân công.
3. Theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.
4. Các công việc khác theo phân công của Chánh thanh tra.

Thanh tra viên chính

Ngô Thị Kim Báu
Ngô Thị Kim Báu

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntkbau.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết Khiếu nại tố cáo đối với :

- 08 trường trực thuộc ( 05 trường cao đẳng + 03 trường trung cấp)

- Các trường trung cấp có mã ngành đào tạo giáo viên

- Các trường Đại học Tư thục và Đại học trực thuộc UBND Tp.Hồ Chí Minh ( được giao từ UBND Tp.HCM, UBKT Thành ủy....).

- Các trường THPT công lập.

2. Tham gia đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hằng năm ( theo Quyết định)

3. Theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra từ ngoài vào Sở.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thịnh Trâm
Nguyễn Thị Thịnh Trâm

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Định

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntttram.sgddt.@tphcm.gov.vn

 1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi.

2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc địa bàn : Quận Tân Phú, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức, Quận 11.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bàn : Quận 3, Quận 8, Huyện Hóc Môn.    

4. Hỗ trợ các công việc sau: Các báo cáo Thanh tra Sở; Công tác văn thư; công tác xử lý vi phạm hành chính; Theo dõi theo việc hoàn thành đúng hạn các hồ sơ thanh tra, kiểm tra; Lưu trữ hồ sơ Thanh tra Sở và của bộ phận; Công tác tài chính.

5.Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức thi tuyển sinh lớp 10; Thi  TN THPT ; thi Học sinh giỏi khối 12; Tiếng pháp lớp 12.

6. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

7. Theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra cơ quan Sở

Phạm Ngọc Chỉnh
Phạm Ngọc Chỉnh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: pnchinh.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : quận Tân Phú, quận Bình Tân, Quận 4, Quận 5, Huyện Hóc Môn.

 2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc địa bàn : quận Tân Bình, Huyện Nhà Bè, Quận 5, Quận 10, Quận 12.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ- Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bàn: Quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận.

4. Báo cáo công tác cho văn phòng Sở ( tuần, tháng)

5. Thực hiện báo cáo thi hành pháp luật của Thanh tra Sở.

6. Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi nghề khối THCS; THPT.

7. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

8. Theo dõi việc báo cáo sơ kết, tổng kết, chấm điểm thi đua khối Trường 

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntthang.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau: TP. Thủ Đức, Quận 8, Quận 10, Huyện Bình Chánh.

2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : quận Bình Tân, quận Gò Vấp, Quận 6, Quận 8, Huyện Củ Chi.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Dạy thêm, học thêm, Tư vấn du học, Kỹ năng sống trên địa bàn : quận Bình Thạnh, Quận 10, Quận 12.

4. Tổng hợp báo cáo tiếp công dân, xủ lý vi phạm hành chính.

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo 

Võ Phi Long
Võ Phi Long

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: vplong.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thi đua:

- Các PGDĐT  từ Quận 1 đến Quận 12.

- Các trường MN trực thuộc.

2. Phụ trách thanh tra, kiểm tra  chuyên đề tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, TTNN-TH,TVDH, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc sở theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

3. Lịch công tác tuần của Thanh tra Sở.

4. Lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết KN, TC của Tổ 2 và của Thanh tra Sở

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra

6. Theo dõi việc báo cáo sơ kết, tổng kết, chấm điểm thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Quận/huyện, đơn vị trực thuộc.
Lê Thị Bích Vân
Lê Thị Bích Vân

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ltbvan.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : Quận 1, Quận 3, Huyện Cần GIờ.

2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc địa bàn : Quận 3, Quận 4, Huyện Cần Giờ.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học ; Dạy thêm - học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bà : Quận 6, Huyện Bình Chánh.

4.Kế toán thanh tra Sở.

5. Thực hiện chế độ chính sách Thanh tra Sở.

6.Phụ trách quỹ và văn thư cơ quan thanh tra Sở.

7. Lưu trữ hồ sơ Thanh tra Sở và của bộ phận.

8. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Luyện Sỹ Ninh
Luyện Sỹ Ninh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh hóa

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: lsninh.sgddt@tphcm.gov.vn

 

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các TTNN-TH,TVDH, Kỹ năng sống, DTHT tại Quận 1, Quận 11, Quận 4, Quận 7, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ .

2. Phụ trách công tác kiểm tra chuyên đề các PGD&ĐT, TTNN-TH, TVDH và các TTGDTX trực thuộc Sở; tham mưu các quyết định thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tiếng Pháp (cấp THCS), tiếng Hoa ( cấp tiểu học) theo phân công của Lãnh đạo phụ trách. 

3. Phụ trách báo cáo định kỳ về PCTN cho Thanh tra thành phố.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra.

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Phạm Thị Mỹ Hạnh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Nam

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ptmhanh.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, Quận 7, Quận 6.

2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc địa bàn : Quận 1, Quận 7, quận Bình Thạnh, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ- Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bàn: Huyện Củ Chi, TP Thủ Đức.

4. Thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Bộ.
5.
Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức thi tuyển sinh lớp 10; Thi TN THPT ; thi Học sinh giỏi khối 12; Tiếng pháp lớp 12.
6 . Phụ trách công tác đôn đốc cá nhân, bộ phận của Tổ 1 trong việc hoàn thành đúng hạn các hồ sơ của đoàn thanh tra, kiểm tra,..

7. Thực hiện báo cáo cho thanh tra thành phố ( Báo cáo thi đua, báo cáo sử dụng công chức thanh tra).

8. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.