Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Trưởng phòng

Tống Phước Lộc
Tống Phước Lộc

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: tploc.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác cán bộ/ nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo, khối THPT và các đơn vị trực thuộc;

- Phụ trách công tác tuyển dụng, thuyên chuyển công chức, viên chức;

- Phụ trách công tác đánh giá công chức, viên chức quản lý, đánh giá chuẩn hiệu trưởng các các trường THPT và khối trực thuộc;

- Phụ trách công tác tham quan học tập, nghỉ phép ở nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức;

- Phụ trách việc thành lập trường, cho phép hoạt động giáo dục trường  ngoài công lập;

- Phụ trách việc thành lập và cho phép hoạt động giáo dục trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài);

- Phụ trách việc thành lập; bổ sung, kiện toàn hội đồng trường;

- Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dực phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;

- Phụ trách  chuyển đổi vị trí công tác kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập;

Phó trưởng phòng

Phạm Nguyễn Trâm Anh
Phạm Nguyễn Trâm Anh

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: pntanh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở;

- Phụ trách các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;

- Phụ trách việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện; dịch vụ tư vấn du học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Phụ trách việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung tâm giáo dục hòa nhập công lập;

- Quy chế tổ chức hoạt động, chế độ chính sách Cơ quan Sở;

- Phụ trách chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; bình đẳng giới;

- Phụ trách biên chế, tiền lương, công tác tinh giản biên chế;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

- Phụ trách giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Phụ trách đánh giá thi đua, công tác xử lý kỷ luật công chức, viên chức quản lý;

- Phụ trách công tác cải cách hành chính;

- Phụ trách công tác kê khai, minh bạch tài sản;

- Phụ trách công tác kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

Phạm Thị Minh Hiền
Phạm Thị Minh Hiền

Email liên lạc: ptminhhien236@gmail.com

Chuyên viên

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: nmhung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách khối phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;

- Phụ trách việc tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ công chức Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Phụ trách cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, kỹ năng sống, tư vấn du học (Quận 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, BìnhTân, TP. Thủ Đức)

- Phụ trách cấp phép hoạt động giáo dục cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

- Phụ trách công tác nông thôn mới;

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

- Phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới;

- Phụ trách các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng;

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;

- Phụ trách thành lập, chia tách, sát nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt/ trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ
Lê Thị Lệ Nga
Lê Thị Lệ Nga

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: ltlnga.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở;

- Phụ trách việc tổng hợp đánh giá hằng quý theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND;

- Phụ trách việc đánh giá viên chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Phụ trách công tác xử lý kỷ luật viên chức quản lý;

- Phụ trách việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông;

- Phụ trách việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, bồi dưỡng thay sách giáo khoa;

- Phụ trách công tác hỗ trợ thành lập, chia tách, sát nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục, phụ trách tổ chức bộ máy trường ngoài công lập có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: nttrang.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công  việc liên quan đến chế độ công chức, nhân viên Cơ quan Sở (nghỉ phép, đi công tác trong nước);

- Phụ trách việc tham mưu các quyết định liên quan đến hoạt động của các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý của Cơ quan sở và công chức quản lý, viên chức quản lý của các đơn vị
sự nghiệp công lập;

- Phụ trách thâm niên nghề Thanh tra của Thanh tra Sở

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
Nguyễn Bảo Nghiệp
Nguyễn Bảo Nghiệp

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: nbnghiep.sgddt@tphcm.gov.vn.

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập,giải thể và cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học (TP. Thủ Đức, Quận 4, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ);

- Phụ trách các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài;

- Phụ trách công tác thuyên chuyển đối với cán bộ,công chức, viên chức;

- Phụ trách thăng hạng CDNN viên chức và nâng ngạch công chức;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.
Nguyễn Vũ Tú Quỳnh
Nguyễn Vũ Tú Quỳnh

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: nvtquynh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép HĐGD, phụ trách tổ chức bộ máy trường ngoài công lập  (Quận 1, 3, 4, 5, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, TP.Thủ Đức);

- Phụ trách liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài;

- Chuyển đổi trường theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP

- Phụ trách thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, cho phép hoạt động giáo dục trường chuyên biệt /trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập ngoài công lập;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
Lương Ngọc Duy
Lương Ngọc Duy

Dân tộc: Kinh

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: lnduy.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác nhận công văn đến của Phòng Tổ chức cán bộ và trình lãnh đạo phân công; hỗ trợ công tác lưu trữ;

- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng của Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phụ trách sắp xếp hồ sơ kê khai, minh bạch tài sản của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Châu Vĩnh Cường
Châu Vĩnh Cường

Dân tộc: Hoa

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: cvcuong.sgddt@tphcm.gov.vn;vinhcuong@hcm.edu.vn

- Phụ trách công khai, cập nhật dữ liệu của các cơ sở giáo dục; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trung tâm ngoại ngữ, tin học, dịch vụ tư vấn du học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách xây dưng phần mềm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;

- Phụ trách tổng hợp dữ liệu các số liệu của Phòng Tổ chức cán bộ;

- Hỗ trợ cung cấp thông tin dịch vụ giáo dục;

- Hỗ trợ quản lý phần mềm công chức, viên chức của Sở Nội vụ;

- Phụ trách tổng hợp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông (trên hệ thống TEMIS);

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
Phạm Ngọc Lâm
Phạm Ngọc Lâm

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: pnlam.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chế độ chính sách, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo,

- Phụ trách công tác tinh giản biên chế;

- Thẩm định hồ sơ thôi việc của viên chức quản lý;

- Phụ trách cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, kỹ năng sống, tư vấn du học (Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ)

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.
Nguyễn Thị Hải Bình
Nguyễn Thị Hải Bình

Điện thoại cơ quan: 028.38290927

Email liên lạc: nthbinh.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ của Phòng Tổ chức cán bộ;

- Theo dõi hồ sơ công việc Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
Nguyễn Thụy Thúy Nga
Nguyễn Thụy Thúy Nga

Email liên lạc: ntthuynga.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách giải quyết hồ sơ công chức và viên chức đi nước ngoài (công tác, học tập, nghỉ phép của cá nhân hoặc đoàn);

- Phụ trách việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học; tiếp nhận lại cán bộ, công chức,viên chức sau khi hoàn thành khóa học;

- Phụ trách tham mưu quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông ngoài công lập; hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phụ trách công tác thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, cử công chức Cơ quan Sở tham gia các Ban Chấp hành, Hội, Quỹ, các tổ chức chính trị xã hội ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách công tác kê khai, minh bạch tài sản của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ trách công tác phát hành văn bản của Phòng TCCB;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
Nguyễn Thị Thu Hòa
Nguyễn Thị Thu Hòa

Email liên lạc: ntthoa.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách giải quyết chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp công lập (chế độ nghỉ hưu, nâng lương niên hạn, nâng lương trước niên hạn);

- Phụ trách nâng lương niên hạn, nâng lương trước niên hạn của Cơ quan Sở;

- Phụ trách các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích