Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Điạ chỉ: Phòng 4.3 - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3822 3358

Chánh Thanh tra

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình

Dân tộc: Kinh

Quê quán: thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 02838223358

Email liên lạc: ttbinh.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách chung công tác tổ chức; Tiếp công dân; thanh tra; kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.

 

2. Phối hợp giải quyết các vụ việc chồng lấn.

 

Phó Chánh Thanh tra

Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng
Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: dhxtuong.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập, ngoài công lập; các trường cao đẳng, trường trung cấp trực thuộc; các trường trung cấp có mã ngành đào tạo giáo viên; các trường Đại học tư thục và Đại học trực thuộc UBND Tp.Hồ Chí Minh ( được giao từ UBND Tp.Hồ Chí Minh, UBKT Thành ủy,.....).

2.Phụ trách chung các Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn: TP. Thủ Đức, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi.

3.Theo dõi việc thực hiện hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công.

4. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra trong phạm vi phụ trách.

5. Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.

 

Thanh tra viên chính

Ngô Thị Kim Báu
Ngô Thị Kim Báu

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntkbau.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết Khiếu nại tố cáo đối với :

- 08 trường trực thuộc ( 05 trường cao đẳng + 03 trường trung cấp)

- Các trường trung cấp có mã ngành đào tạo giáo viên

- Các trường Đại học Tư thục và Đại học trực thuộc UBND Tp.Hồ Chí Minh ( được giao từ UBND Tp.HCM, UBKT Thành ủy....).

- Các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau: TP. Thủ Đức, Quận 12, Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh.

- Các trường THPT ngoài công lập thuộc các  Quận (Huyện) sau: TP. Thủ Đức, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 12, Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh.

2. Theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra từ ngoài vào Sở.

3. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Thanh tra viên

Đỗ Thanh Phương
Đỗ Thanh Phương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: dtphuong.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Trường THPT công lập thuộc  các Quận (Huyện) sau: Quận 1; Quận 3; Quận 4; Quận 5; Quận 6; Quận 7; Quận 8; Quận 10; Quận 11; Quận Tân Phú; Quận Bình Tân; Quận Bình Thạnh; Quận Phú Nhuận; Quận Gò Vấp; Quận Tân Bình; Huyện Nhà Bè.

2. Thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Bộ. 
3. Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức thi tuyển sinh lớp 10; Thi  TN THPT ; thi Học sinh giỏi khối 12; Tiếng pháp lớp 12.
4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Mai Thành Nam
Mai Thành Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: mtnam.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Trung tâm HTPTGDHNCNKT thành phố và các Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trực thuộc.

- Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

2. Các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, TVDH, Kỹ năng sống, DTHT tại Quận 1, Quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ.

3. Phụ trách công tác kiểm tra chuyên đề các P.GD&ĐT, TT.NN-TH,TVDH và các TT.GDTX trực thuộc Sở; tham mưu các quyết định thanh tra, kiểm tra các kỳ thi theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

4. Lịch công tác tuần của Thanh tra Sở.

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Lê Bá Hoàng
Lê Bá Hoàng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: lbhoang.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thi đua:

- Các phòng GD&ĐT Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP. THủ Đức, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ.

- Các trung tâm GDTX trực thuộc.

2. Phụ trách thanh tra, kiểm tra chuyên đề tại các Phòng Giáo dục và |Đào tạo, TT NN-TH, TVDH, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

3. Thực hiện chế độ chính sách và kế toán của Thanh tra Sở.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thịnh Trâm
Nguyễn Thị Thịnh Trâm

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bình Định

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntttram.sgddt.@tphcm.gov.vn

 Hỗ trợ các công việc sau:

1. Các báo cáo Thanh tra Sở.

2. Công tác văn thư.

3.Công tác xử lý vi phạm hành chính

4. Thanh tra, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ - Tin học, Dạy thêm - học thêm, Tư vấn du học, Kỹ năng sống.

5. Theo dõi theo việc hoàn thành đúng hạn các hồ sơ thanh tra, kiểm tra.

6. Lưu trữ hồ sơ Thanh tra Sở và của bộ phận.

7. Công tác tài chính.

8. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Huỳnh Thị Hồng Thúy
Huỳnh Thị Hồng Thúy

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: hththuy.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn  và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với:

- Các phòng GD&ĐT 

- Các đơn vị trực thuộc Sở ( đối với các đơn vị do Tổ 2 phụ trách)

2. Phụ trách thanh tra, kiểm tra chuyên đề tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, TT.NN-TH, TVDH, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

3.Phụ trách báo cáo định kỳ về PCTN, tiếp công dân, giải quyết KNTC cho Thanh tra thành phố.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo thanh tra.

Phạm Ngọc Chỉnh
Phạm Ngọc Chỉnh

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: pnchinh.sgddt@tphcm.gov.vn

1.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè.

2.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc địa bàn : Quận 10, Quận 11, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Huyện Nhà Bè.

3. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ- Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bàn: Quận 10, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Huyện Củ Chi.

4. Báo cáo công tác cho văn phòng Sở ( tuần, tháng)

5. Thực hiện báo cáo thi hành pháp luật của Thanh tra Sở.

6. Thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị cho kỳ thi nghề khối 9,12.

7. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: ntthang.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT công lập thuộc các Quận (Huyện) sau: TP. Thủ Đức, Quận 12, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, Huyện Củ Chi, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh.

2. Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường THPT ngoài công lập thuộc các Quận (Huyện) sau : Quận 4, Quận 6, Quận 8, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Tân Bình

3.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Dạy thêm học thêm, Tư vấn du học, Kỹ năng sống trên đia bàn : TP. Thủ Đức, quận Bình Thạnh.

4.Tổng hợp báo cáo tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính.

5.Phụ trách công tác đôn đốc cá nhân, bộ phận của Thanh tra trong việc hoàn thành đúng hạn các hồ sơ của đoàn thanh tra, kiểm tra...

6. Thực hiện báo cáo cho thanh tra thành phố ( Báo cáo thi đua, báo cáo sử dụng công chức thanh tra).

7. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

 
Võ Phi Long
Võ Phi Long

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: vplong.sgddt@tphcm.gov.vn

1. Phụ trách công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đánh giá thi đua:

- Các phòng GD&ĐT từ Quận 1 đến Quận 12.

-Trường MN trực thuộc

2. Phụ trách thanh tra, kiểm tra chuyên đề tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, TT. Ngoại ngữ - Tin học, TVDH, Kỹ năng sống, DTHT và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

3. Lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết KN,TC của Thanh tra Sở.

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

Lê Thị Bích Vân
Lê Thị Bích Vân

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Dương

Điện thoại cơ quan: 028.38223358

Email liên lạc: levan13022020@gmail.com

1.Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; Dạy thêm học thêm; Tư vấn du học; Kỹ năng sống trên địa bàn : Quận 3,Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh.

2. Kế toán thanh tra Sở.

3. Thực hiện chế độ chính sách Thanh tra Sở.

4.Phụ trách quỹ và văn thư cơ quan thanh tra Sở.

5. Lưu trữ hồ sơ Thanh tra Sở và của bộ phận.

6. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.