Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Trưởng Phòng

Võ Thiện Cang
Võ Thiện Cang

Điện thoại cơ quan: 028038296324

Email liên lạc: vtcang.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung; xây dựng kế hoạch, báo cáo hoạt động; tổ chức bộ máy, nhân sự phòng; công tác thi đua. Quản lý các chương trình phần mềm về thi tốt nghiệp, tuyển sinh; quản lý công tác tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường ngoài công lập; quản lý công tác số hóa; xét duyệt trường chuẩn quốc gia trung học cơ sở, trung học phổ thông; quản lý xác minh văn bằng chứng chỉ và văn bằng chứng chỉ nước ngoài.

 

- Công tác kiểm định: quản lý chung công tác kiểm định: duyệt đề xuất phân công các đoàn, danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện, hồ sơ kiểm định chuẩn quốc gia.

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 3, Quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

Phó trưởng phòng

Nguyễn Xuân Mai
Nguyễn Xuân Mai

Điện thoại cơ quan: 02838226796

Email liên lạc: maixuannguyen78@yahoo.com.vn

- Công tác khảo thí: tuyển sinh 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; phụ trách hồ sơ, công tác thanh tra các kỳ thi, tuyển sinh; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; duyệt danh sách trúng tuyển 10 ngoài công lập, phụ trách công tác thi PISA, TALIS; READ; PASEC.

 

- Phụ trách chính trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý công tác kiểm định phòng Giáo dục; xét duyệt trường chuẩn quốc gia các bậc học và cấp học; phụ trách đánh giá thi đua về công tác kiểm định.

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Thành phố Thủ Đức.

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong

Điện thoại cơ quan: 028038234109

Email liên lạc: ttphong.sgddt@tphcm.gov.vn, tranthanhphong@hcm.edu.vn

- Phụ trách chính trong công tác khảo thí: soạn thảo văn bản; thực hiện công tác tổ chức toàn bộ nhân sự kỳ thi tốt nghiệp THPT (coi thi, chấm thi, phách, nhập điểm, chép điểm, đối sánh,…) cho kỳ chính thức và phúc khảo; tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển thẳng lớp 10; tiếp nhận và xử lý hồ sơ miễn thi và đặc cách của kỳ thi tốt nghiệp THPT; đảm bảo cơ sở vật chất và phần mềm thi chấm trắc nghiệm phục vụ kỳ thi THPT; phân tích, thống kê dữ liệu thi tốt nghiệp THPT; quản lý về việc làm phách các kỳ thi tuyển sinh 6, tuyển sinh 10 và thi tốt nghiệp THPT; quản lý công tác tuyển sinh lớp 10 các trường công lập; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

- Phụ trách đánh giá thi đua về công tác khảo thí.

 

- Công tác kiểm định: quản lý kiểm định các trường có cấp trung học phổ thông.

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 4, Quận 7, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

Chuyên viên

Trần Thế Hùng
Trần Thế Hùng

Điện thoại cơ quan: 028 38226796

Email liên lạc: tthung.tphcm@moet.edu.vn, tthung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý về văn bằng chứng chỉ: xác minh văn bằng, điều chỉnh văn bằng, xác nhận điểm thi; cấp phát văn bằng chứng chỉ; cấp chứng nhận tương đương cho văn bằng chứng chỉ nước ngoài; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hỗ trợ công tác chuẩn bị các kỳ thi; tổng hợp báo cáo tuần, tháng của phòng.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 5, Quận 6.

 Hồ Thanh Nhân
Hồ Thanh Nhân

Điện thoại cơ quan: 028 38232625

Email liên lạc: hothanhnhan1979@gmail.com

- Soạn thảo văn bản; kiểm tra tính hợp pháp cho việc công nhận văn bằng chứng chỉ nước ngoài; lên lịch công tác tuần, lịch công tác chuyên môn của phòng; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hoàn tất các hồ sơ đánh ngoài của kiểm định các bậc học và cấp học. Thống kê và phân tích dự báo số liệu kiểm định các bậc học và cấp học. Cập nhật công khai kết quả đánh ngoài của kiểm định của bậc Trung học. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất và nghiên cứu phần mềm thi chấm trắc nghiệm phục vụ kỳ thi THPT.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 8, huyện Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức khu vực 2.

Nguyễn Võ Đăng Khoa
Nguyễn Võ Đăng Khoa

Điện thoại cơ quan: 028 38226796

Email liên lạc: nvdkhoa.tphcm@moet.edu.vn, nvdkhoa.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách phần mềm quản lý thi tuyển sinh lớp 10 và xét tốt nghiệp trung học cơ sở; quy hoạch các điểm coi thi tuyển sinh 10, phân tích, thống kê dữ liệu tuyển sinh 10; quản lý và duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển 10 công lập; phụ trách công tác phối hợp ra quyết định các Kỳ thi; chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác chấm thi; lập danh sách phục vụ phổ cập giáo dục và phân luồng học sau trung học cơ sở; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; tham gia công tác tổ chức thi chứng chỉ tin học; phụ trách số hóa văn bằng, chứng chỉ; phối hợp Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục cập nhật công khai dữ liệu thí sinh tốt nghiệp THPT các năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 10, Quận 11.

Phạm Hồng Châu
Phạm Hồng Châu

Điện thoại cơ quan: 028 38232625

Email liên lạc: phchau.tphcm@moet.edu.vn, phchau.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách công tác thi đua của phòng; Quản lý kỳ thi READ do Bộ tổ chức. Quản lý các kỳ thi tăng cường ngoại ngữ, FIEF, trình độ tiếng Hoa. Duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; quản lý email phòng, thông tin ở trang web của Sở; cấp phát văn bằng FIEF. Cập nhật công khai kết quả đánh ngoài của kiểm định của bậc học mầm non trên trang Web của Sở; Soạn thảo văn bản; thực hiện các báo cáo của ngành và Bộ.

  

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí;...).

 

- Phụ trách địa bàn: quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức khu vực 1.

Phan Thị Nghiêm Dung
Phan Thị Nghiêm Dung

Điện thoại cơ quan: 028 38226796

Email liên lạc: ptndung.tphcm@moet.edu.vn, ptndung.sgddt@tphcm.gov.vn

- Cấp bản sao văn bằng theo tiêu chuẩn ISO; điều chỉnh chứng chỉ; lập dự toán kinh phí phòng; kinh phí ấn phẩm, ấn chỉ các kỳ thi; công tác văn thư, lưu trữ công văn và các loại hồ sơ; duyệt bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí;...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 4.

Huỳnh Văn Đà
Huỳnh Văn Đà

Điện thoại cơ quan: 028 38226796

Email liên lạc: vandapgd@gmail.com

- Thực hiện công tác tổ chức toàn bộ nhân sự kỳ thi tuyển sinh 10 (coi thi, chấm thi, phách, nhập điểm, chép điểm, đối sánh…) cho kỳ chính thức và phúc khảo. Quản lý tổ chức công tác phúc khảo thi tốt nghiệp THPT (tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp hồ sơ phúc khảo). Thực hiện công tác tổ chức toàn bộ nhân sự các đoàn đánh giá ngoài. Hỗ trợ trong công tác cấp bản sao văn bằng; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; phụ trách cơ sở vật chất của phòng.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền

Điện thoại cơ quan: 028 38232625

Email liên lạc: vthuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý kỳ thi PASEC do Bộ tổ chức. Quản lý các kỳ thi tăng cường ngoại ngữ, FIEF, trình độ tiếng Hoa; phối hợp Phòng Thanh tra trong công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh 6 và tuyển sinh 10; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; quản lý về việc làm phách các kỳ thi tuyển sinh 6, tuyển sinh 10 và thi tốt nghiệp THPT;

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 3, quận Tân Phú.
Nguyễn Nhân Nghĩa
Nguyễn Nhân Nghĩa

Điện thoại cơ quan: 028 38232625

Email liên lạc: nnnghia.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý kỳ thi PISA do Bộ tổ chức. Phối hợp Phòng Thanh tra trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; hỗ trợ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và nghiên cứu phần mềm thi chấm trắc nghiệm phục vụ kỳ thi THPT; thực hiện công tác tổ chức toàn bộ nhân sự kỳ thi tuyển sinh 6 Trần Đại Nghĩa (coi thi, chấm thi, phách, nhập điểm, chép điểm, đối sánh…) cho kỳ chính thức và phúc khảo; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Cập nhật công khai kết quả đánh ngoài của kiểm định của bậc Tiểu học trên trang web Sở.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Thành phố Thủ Đức khu vực 3, huyện Nhà Bè.

Đỗ Trí Nhân
Đỗ Trí Nhân

Điện thoại cơ quan: 028 38226796

Email liên lạc: dtnhan.tphcm@moet.edu.vn, dtnhan.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách các phần mềm quản lý coi thi, chấm thi của các kỳ thi; tổ chức việc nhập điểm các kỳ thi; quy hoạch các điểm coi thi, quản lý và xử lý dữ liệu thi tốt nghiệp THPT, phân tích, thống kê dữ liệu, công khai những vấn đề tốt nghiệp THPT theo quy định; xét duyệt tuyển sinh lớp 10 khối ngoài công lập; quản lý và duyệt danh thí sinh trúng tuyển 10 ngoài công lập; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; phụ trách cơ sở vật chất cho các kỳ thi, thống kê và phân tích số liệu các kỳ thi; phụ trách cơ sở vật chất của phòng.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 1, quận Tân Bình, quận Bình Tân.
Huỳnh Hiếu Thuận
Huỳnh Hiếu Thuận

Điện thoại cơ quan: 02838226796

Email liên lạc: hhthuan.sgddt@tphcm.gov.vn

- Quản lý kỳ thi TALIS do Bộ tổ chức. Lập dự trù ấn chỉ, ấn phẩm cho các kỳ thi tuyển sinh 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tuyển sinh 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông; góp ý kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện; soạn thảo văn bản; cấp chứng nhận trúng tuyển 10 phục vụ công tác chuyển trường; hỗ trợ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và nghiên cứu phần mềm thi chấm trắc nghiệm phục vụ kỳ thi THPT; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

 

- Phụ trách địa bàn: Quận 7, huyện Cần Giờ.

Lê Hoàng Sơn Châu
Lê Hoàng Sơn Châu

Hỗ trợ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và nghiên cứu phần mềm thi chấm trắc nghiệm phục vụ kỳ thi THPT; thực hiện công tác tổ chức toàn bộ nhân sự kỳ thi tuyển sinh 6 Trần Đại Nghĩa (coi thi, chấm thi, phách, nhập điểm, chép điểm, đối sánh…) cho kỳ chính thức và phúc khảo; duyệt và in bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; .

- Quản lý công tác liên quan toàn bộ các cấp và bậc học thuộc địa bàn được phân công phụ trách (Kiểm định chất lượng giáo dục; khảo thí; ...).

- Phụ trách địa bàn: quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích