Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phó trưởng phòng

 Hồ Ngọc Hậu
Hồ Ngọc Hậu

Điện thoại cơ quan: 38.230.070

Email liên lạc: hnhau.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách:

 • Công tác đảm bảo chất lượng
 • Công tác Hướng nghiệp - Phân luồng
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Chỉ tiêu tuyển sinh, phát triển quy mô

 • Khối ngành Y tế, Nông lâm

 • Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Y tế

 • Chương trình nâng cao nâng cao chất lượng giáo dục đại học
 • Đề án nghề Công tác xã hội
 • Quàn lý đào tạo
 • Chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
 • Khối trường đại học, cao đẳng
 • Tổng hợp báo cáo
 •  Phụ trách địa bàn: quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú

Chuyên viên

Đăng Thị Thùy Linh
Đăng Thị Thùy Linh

Trình độ :TS

Điện thoại cơ quan: 38.299.340

Email liên lạc: dttlinh.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách:

 - Nghiên cứu khoa học

- Hợp tác Quốc tế

 Nguyễn Kim Luyện
Nguyễn Kim Luyện

Điện thoại cơ quan: 38.299.340

Email liên lạc: nkluyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách:

 • Quy chế chuyên môn
 • Phát triển chương trình đào tạo và quản lý đào tạo
 • Sáng kiến kinh nghiệm và Hoạt độngnghiên cứu khoa học
 • Cụm cao đẳng
 • Công tác bồi dưỡng giáo viên
 • Lưu học sinh Lào, Campuchia
Nguyễn Hữu Lợi
Nguyễn Hữu Lợi

Điện thoại cơ quan: 38.299.340

Email liên lạc: nhloi.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách:

 • Quản lý đào tạo lưu học sinh
 • Khối ngànhCông nghệ thông tin - Viễn thông
 • Môn chung: Thể dục thể thao-Giáo dục quốc phòng
 • Khối đại học
 • Hoạt động Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố
 • Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích