Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Trưởng phòng

Trịnh Duy Trọng
Trịnh Duy Trọng

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Định

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan: (08). 38.227.561

Điện thoại riêng: (08). 38.227.561

Email liên lạc: tdtrong.sgddt@tphcm.gov.vn

Phó trưởng phòng

Cao Thị Thiên Phúc
Cao Thị Thiên Phúc

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tây Ninh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó trưởng Phòng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT TPHCM

Điện thoại cơ quan: (08).38.299.682

Điện thoại riêng: (08).38.299.682

Email liên lạc: cttphuc.sgddt@tphcm.edu.vn

Chuyên viên

Lương Cao Thúy Uyên
Lương Cao Thúy Uyên

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật

Điện thoại cơ quan: (08). 38.299.682

Điện thoại riêng: (08). 38.299.682

Email liên lạc: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Pham Duy Phương
Pham Duy Phương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Chuyên viên Phòng công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan: (08).38.299.682

Điện thoại riêng: (08).38.299.682

Email liên lạc: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn

Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Chuyên viên phụ trách y tế học đường

Điện thoại cơ quan: 028.38299682

Điện thoại riêng: 028.38299682

Email liên lạc: phtthien.sgddt@tphcm.gov.vn

Phan Thị Lan Tuyền
Phan Thị Lan Tuyền

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp.HCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 02838299682

Điện thoại riêng: 02838299682

Email liên lạc: ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Trần Nghĩa Nhân
Trần Nghĩa Nhân

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp.HCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 02838299782

Điện thoại riêng: 0834566916

Email liên lạc: tnnhan.sgddt@tphcm.gov.vn

Lê Anh Huyền Trang
Lê Anh Huyền Trang

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 02838299782

Điện thoại riêng: 0834566916

Email liên lạc: lahtrang.sgddt@tphcm.ov.vn

LÊ VĂN TRƯỜNG
LÊ VĂN TRƯỜNG

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Phúc

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng

Điện thoại cơ quan: 028.38299682

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích