Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định Ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_1911_thu_xin_loi_241220189.pdf
1911/QĐ-GDĐT-VPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-07-2018
2 Về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3677qd-ubndquy_che_mot_cua_mot_cua_lien_thong_tren_dia_ban_tp_226201810.doc
3677/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 922017ndcp_sua_doi_bo_sung_mot_so_nd_lquan_den_ks_tthc_226201810.pdf
92/2017/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
4 Về Kiểm soát thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 632010nd-cpkiem_soat_thu_tuc_hc_226201810.doc
63/2010/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 482013nd-cpkiem_soat_thu_tuc_hanh_chinh_226201810.doc
48/2013/NĐ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
6 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 382015qd-ubndquy_che_hd_can_bo_dau_moi_kstthc_226201810.doc
38/2015/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
7 Về Chính phủ điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 36anq-cpchinh_phu_dien_tu_226201810.doc
36a/NQ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
8 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30cnq-cpcai_cach_hc_nn_giai_doan_20112020_226201810.doc
30c/NQ-CPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
9 Về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 302014ct-ubndgiai_phap_chan_chinh_tang_cuong_hieu_qua_cchc_226201810.doc
30/2014/CT-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
10 Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 262013qd-ubndmuc_chi_kstthc_226201810.doc
26/2013/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
11 Ban hành chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 252012qd-ubndchuong_trinh_cchc_tphcm_giai_doan_2011_2020_226201810.doc
25/2012/QĐ-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
12 Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 092015qd-ttgmot_cua_mot_cua_lien_thong_cua_chinh_phu_226201810.doc
09/2015/QĐ-TTgPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
13 Về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 07-ct-ubnd_giai_phap_nang_cao_chi_so_cchc_tp_giai_doan_20162020_226201810.pdf
07/CT-UBNDPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
14 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 072014tt-btpdanh_gia_tac_dong_tthc_ra_soat_danh_gia_226201810.doc
07/2014/TT-BTPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
15 Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 052014tt-btpniem_yet_bao_cao_kiem_soat_thu_tuc_hc_226201810.doc
05/2014/TT-BTPPhổ biến - Tuyên truyền VB TTHCVăn Phòng Sở01-06-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích