Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 1/4/2021, 14:31
Lượt đọc: 197

Tình hình giải quyết hồ sơ TTHC Quý I/2021

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu Hiền
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

Viết bình luận

86