Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 19/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 1955

Trường học thông minh - xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại

Trường học thông minh là mô hình trường học tiên tiến hướng tới đào tạo công dân thông minh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập thông minh, hướng đến phát triển quốc gia thông minh

Bài viết trình bày định nghĩa, đặc điểm của trường học thông minh dựa trên phương pháp nghiên cứu tài liệu và thực trạng việc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 triển khai thực hiện mô hình trường học thông minh ở các trường tiểu học trên địa bàn. Từ đó nêu lên một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển mô hình trường học thông minh ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo dục thông minh là một xu thế mới của giáo dục hiện đại. Nhằm xây dựng quốc gia thông minh, nhiều quốc gia đã hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh để đào tạo các thế hệ công dân thông minh. Ở Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Do vậy, ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) nói riêng đang rất quan tâm, đẩy mạnh mô hình trường học thông minh (THTM) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội thông minh.

 

Xem tiếp...

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88