Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 19/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 263

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý trường học, góp phần xây dựng thành công mô hình “giáo dục thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh”

Năm học 2019-2020, năm học chuẩn bị các điều kiện để giáo dục thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh tiến độ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, Kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” thúc đẩy mỗi người làm công tác giáo dục không ngừng tìm tòi những biện pháp, những sáng kiến, những phương thức giáo dục mới để giáo dục đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, đáp ứng xu thế phát triển của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu người dạy, người học, người quản lý giáo dục nhận thức đúng và đầy đủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý trường học, xây dựng một môi trường giáo dục mở và linh hoạt, hướng đến việc hình thành môi trường giáo dục thông minh trong một đô thị thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận thức yêu cầu cấp bách của vấn đề đã nhận diện về đổi mới giáo dục, trong quá trình quản lý trường học, chúng tôi luôn quan tâm đến việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, xây dựng trường học trở thành trường học thông minh, góp phần xây dựng thành công mô hình “Giáo dục thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh”.

 

Xem tiếp...

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88