Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ bảy, 1/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 754

Cập nhật các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra

STT

Nội dung

 Cơ quan
ban hành

Ngày
ban hành

Link

1 Về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 UBND
Thành phố
27/3/2020 Xem văn bản
2 Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Sở GD&ĐT 19/3/2020 Xem văn bản
3 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 UBND
Thành phố
13/3/2020 Xem văn bản
4 Về việc học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 UBND
Thành phố
08/3/2020 Xem văn bản
5 Về việc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 UBND
Thành phố 
29/02/2020 Xem văn bản
6 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 UBND
Thành phố 
29/02/2020 Xem văn bản
7 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020  UBND
Thành phố 
14/02/2020 Xem văn bản
8 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại Bộ GD&ĐT 13/02/2020 Xem văn bản
9 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 UBND
Thành phố
06/02/2020 Xem văn bản
10 KHẨN: Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học Sở GD&ĐT 04/02/2020 Xem văn bản
11 KHẨN: THÔNG BÁO SỐ 2 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học Sở GD&ĐT 03/02/2020 Xem văn bản
12 HỎA TỐC: Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020)
Sở GD&ĐT 02/02/2020 Xem văn bản
13

KHẨN: Poster về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra (Sở GD&ĐT và Báo Thanh niên phối hợp thực hiện)

Sở GD&ĐT  02/02/2020 Xem văn bản
14 KHẨN: Về nhận tài liệu tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Sở GD&ĐT  02/02/2020 Xem văn bản
15 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Sở GD&ĐT 01/02/2020
Xem văn bản
16 HỎA TỐC: Kế hoạch Ứng phó của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra
Sở GD&ĐT  01/02/2020 Xem văn bản
17 Kế hoạch ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) UBND
Thành phố
01/02/2020 Xem văn bản
18 THÔNG BÁO SỐ 1 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học.   Sở GD&ĐT 01/02/2020 Xem văn bản
19 HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học  Sở GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
20 HỎA TỐC: V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học  Bộ GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
21 Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục và Đào tạo về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 Bộ GD&ĐT 31/01/2020 Xem văn bản
22 Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra  Bộ GD&ĐT 28/01/2019

Xem văn bản


Tác giả: Sở GD&ĐT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86