Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 19/5/2022, 17:9
Lượt đọc: 73

Lịch tiếp công dân Tháng 5 năm 2022 của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Lịch tiếp công dân Tháng 5 năm 2022 của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: Diep Thi Thuy Linh
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

87