Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 1/11/2021, 11:23
Lượt đọc: 160

Lịch tiếp công dân Tháng 11 năm 2021

Lịch tiếp công dân Tháng 11 năm 2021

Tác giả: Diep Thi Thuy Linh
Nguồn tin: Ngành GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

87