Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ bảy, 17/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 55

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Tin cùng chuyên mục

86