Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 27/9/2021, 10:44
Lượt đọc: 2116

LỊCH TUẦN (Từ 27/9/2021 - 03/10/2021) (Bổ sung)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86