Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 27/4/2015, 0:0
Lượt đọc: 89

Lịch công tác tuần: (Từ ngày 27/4/2015 - Ngày 03/5/2015)

Lịch công tác tuần: (Từ ngày 27/4/2015 - Ngày 03/5/2015)

Tác giả: Văn Phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88