Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 26/3/2021, 15:20
Lượt đọc: 531

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 29/3/2021 - 04/4/2021)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88