Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 23/6/2017, 14:4
Lượt đọc: 54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 26/6/2017 - 02/7/2017)

Tin cùng chuyên mục

86