Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 22/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 22/5/2017 – 28/5/2017)

Tin cùng chuyên mục

86