Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ bảy, 20/11/2021, 16:32
Lượt đọc: 1123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 22/11/2021 - 28/11/2021)

Tác giả: Liêu Thanh Huy
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

87