Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 16/4/2021, 17:1
Lượt đọc: 621

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 19/4/2021 - 25/4/2021)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88