Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 10/7/2015, 0:0
Lượt đọc: 48

Lịch công tác tuần từ (13/7/2015 - 19/7/2015)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                      (Từ ngày 13/7/2015 đến ngày 19/7/2015)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

S: - Họp giao ban.

Ô. Sơn; Ban Giám đốc; CĐN, Trưởng Phòng Ban Sở.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

13/7

- Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành.

Ô. Sơn; Theo quyết định.

Sau giao ban

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

 

- Họp Ban Giám đốc.

Ô. Sơn; Ban Giám đốc; VP.

Sau họp TĐKT

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

 

-  Nhân rộng Chương trình 2 thuộc dự án TF-ITEES-DOET và bồi dưỡng hè 2015.

Phòng GDCN&ĐH; Thư mời.

08g00

Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM.

 

C: - Họp giao ban các Phòng Ban.

Ban Giám đốc; Các Phòng Ban.

14g00

Sở GD&ĐT (Tại các Phòng Ban)

 

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

Ô. Đạt; Ban Thường vụ.

14g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

 

- Họp Ban Thường vụ CĐGD Thành phố.

Ô. Hùng; Các Ủy viên Thường vụ CĐGDTP.

15g00

Sở GD&ĐT (Phòng 7.2)

 

- Họp BCH Đảng bộ cơ quan mở rộng.

BCH; UBKT; Bí thư Chi bộ các Phòng Ban.

15g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

Thứ ba

S: - Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan.

Ô. Sơn; Theo quyết định.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

14/7

- Họp xét cho phép chuyển địa điểm và thành lập cơ sở NCL.

Ô. Hiếu; Phòng TCCB, KHTC; GDTH; QLCSGDNCL.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng 7.3)

 

- Dự bàn giao cơ sở 2 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tại Quận 2.

Ô. Nam; Phòng KHTC; GDTrH; THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa; Thư mời.

08g00

Tại cơ sở 2.

 

- Tiếp Ủy ban văn hóa, giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng giám sát việc thực hiện luật thanh niên.

B. Thu; Phòng CTHSSV; KHTC; TCCB; PC; GDTX; GDTrH; GDCN&ĐH; TTr; VP.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

 

- Tập huấn kỹ năng xây dựng ma trận đề Tin học tiểu học.

Phòng GDTiH; Thư mời.

07g30

(2 ngày)

Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.

 

- Làm việc với trường Trung cấp kỹ thuật Quận 12.

Theo quyết định.

07g30

Tại cơ sở.

 

- Tập huấn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiểu học.

Phòng GDTiH; Thư mời.

08g00

Số 116, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

 

- Nhân rộng chương trình 2 thuộc dự án TF-ITEES-DOET và bồi dưỡng hè 2015.

Phòng GDCN&ĐH; Thư mời.

08g00

Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM.

 

- Hội đồng phúc khảo kỳ thi nghề Phổ thông cấp THPT khoá ngày 16/5/2015.

Theo quyết định.

08g00

Trung tâm KTTHHN Lê Thị Hồng Gấm.

 

- Xét duyệt quyết toán 2014 THPT Võ Thị Sáu.

Phòng KHTC.

08g00

Tại cơ sở.

 

C: - Tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ.

Ô. Sơn; VP.

14g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

 

- Họp về việc đổi tên và hoàn chỉnh quy chế tổ chức, hoạt động của trường THPT Thiếu Sinh Quân.

Ô. Hiếu; Phòng TCCB; GDTrH; Thư mời.

14g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

 

- Làm việc với Học Viện Giáo dục kỹ thuật Singapore.

Ô. Thanh, Phòng GDCN&ĐH.

16g00

Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM.

 

- Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Phòng TCCB; KHTC; GDTX; QLCSGDNCL.

13g30

Tại cơ sở.

Thứ tư

S: - Thẩm định lại trường Mầm non 27 quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

B. Thu; Theo quyết định.

08g00

Tại cơ sở.

15/7

- Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD Thành phố.

Ô. Hùng; Các Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT CĐGDTP.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

 

- Xét tuyển viên chức năm học 2015 - 2016.

Phòng TCCB.

07g00

(3 ngày)

Trường THPT Trưng Vương.

 

- Kiểm tra công tác chống mù chữ và hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.

Phòng GDTX.

07g30

Phòng GD&ĐT Quận 11.

 

- Nhân rộng chương trình 2 thuộc dự án TF-ITEES-DOET và bồi dưỡng hè 2015.

Phòng GDCN&ĐH; Thư mời.

08g00

Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp.

 

- Thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015 (Đợt 1)

Phòng Pháp chế ; Theo kế hoạch số 1976/KH-GDĐT-PC.

08g00

Xã Trung An, huyện Củ Chi.

 

- Tập huấn nâng cao chất lượng GD phân môn luyện từ và câu trong tiếng Việt ở tiểu học.

Phòng GDTiH; Thư mời.

08g00

Trường TiH Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

 

- Xét duyệt quyết toán 2014 Mầm non Thành phố.

Phòng KHTC.

08g00

Tại cơ sở.

 

C - Thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ TVDH của Công ty CPTM Đức Tú; Công ty TNHH Vietlink Edu.

Phòng TCCB; KHTC; QLCSGDNCL.

13g30

Tại cơ sở.

Thứ năm

 S: - Duyệt kế hoạch năm học phòng GDMN; GDTiH; GDTrH; GDTX; GDCN&ĐH; HSSV

Ô. Sơn; Lãnh đạo Phòng Ban Sở.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

16/7

- Tập huấn Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường tiểu học.

Phòng GDTiH; Thư mời.

07g30

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4.

 

- Nhân rộng chương trình 2 thuộc dự án TF-ITEES-DOET và bồi dưỡng hè 2015.

Phòng GDCN&ĐH; Thư mời.

08g00

Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp.

 

- Xét duyệt quyết toán 2014 THPT Tenloman.

Phòng KHTC.

08g00

Tại cơ sở.

 

 

 

 

 

 

C: - Duyệt kế hoạch năm học VP; Phòng KHTC; TCCB; KT&KĐCLGD; TTr; PC; CSGDNCL.

Ô. Sơn; Lãnh đạo Phòng Ban Sở.

13g30

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

 

- Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Phòng TCCB, KHTC, GDTX, QLCSGDNCL.

13g30

Tại cơ sở.

Thứ sáu

S: - Duyệt kế hoạch năm học TTTT&CTGD; Ban QLĐTXDCCT; Trung tâm NNTH.

Ô. Sơn; Lãnh đạo Phòng Ban Sở.

08g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 3.1)

17/7

- Họp Hội đồng xét nâng lương trước niên hạn của cơ quan.

Ô. Sơn; Theo quyết định.

09g30

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

 

- Họp Hội đồng xét nâng lương trước niên hạn của ngành.

Ô. Sơn; Theo quyết định.

10g00

Sở GD&ĐT (Phòng họp 6.6)

 

- Tổng duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở.

Ô. Đạt, Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy.

08g00

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 

- Triển khai thực hiện nghị định 108 và thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng.

Ban Giám đốc; Phòng TCCB; Trưởng Phòng Ban Sở; Thư mời.

08g00

Sở GD&ĐT (Hội trường 2.1).

 

- Tập huấn Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường tiểu học.

Phòng GDTiH; Thư mời.

07g30

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4.

 

- Hỗ trợ nhập số liệu phần mềm PCGD quận Bình Thạnh .

Phòng GDTrH; Thư mời.

08g00

Tại cơ sở.

 

- Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh THCS ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2015 (Đợt 2)

Phòng Pháp chế ; Theo kế hoạch số 1976/KH-GDĐT-PC ngày 29/6/2015 của Sở GDĐT.

08g00

Xã Trung An, huyện Củ Chi.

 

- Xét duyệt quyết toán 2014 Trưởng PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.

Phòng KHTC.

08g00

Tại cơ sở.

Thứ bảy

- Khởi công công trình nhà công vụ giáo viên xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Ô. Sơn; CĐN; VP; Thư mời.

      7g00

Cần Giờ.

18/7

- Trực cơ quan.

Ô. Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc)

08g00

Sở GD&ĐT.

 

- Thi chứng chỉ năng lực giảng dạy tiếng Anh (TKT)

Theo quyết định.

06g15

Sở GD&ĐT.

 

- Vòng loại Liên hoan các nhóm ca khúc "Chú ve con" và "Đội hình cổ động".

Phòng CTHSSV; GDTrH; GDTX, Thư mời.

08g30

Công viên nước Đầm Sen.

Chủ nhật

- Thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge (YLE)

Theo quyết định.

06g15

Trung tâm ngoại ngữ AMA.

19/7

Vòng loại  Liên hoan các nhóm ca khúc "Chú ve con" và "Đội hình cổ động".

Phòng CTHSSV; GDTrH; GDTX, Thư mời.

08g30

Công viên nước Đầm Sen.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88