Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 29/4/2021, 16:35
Lượt đọc: 700

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 03/5/2021 - 09/5/2021)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88