Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Chủ nhật, 31/5/2015, 0:0
Lượt đọc: 108

Lịch công tác từng tháng

Thời gian

Nội dung công tác chính

 

Tháng 7/2014

 

- Triển khai biểu mẫu báo cáo nhanh đầu năm học 2014-2015.

- Làm việc về công tác cơ sở vật chất  các đơn vị trường học trực thuộc Sở.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2015.

- Lập Dự toán số kiểm tra kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2015.

- Kiểm tra doanh nghiệp tham gia chươmg trình bình ổn mùa khai trường 2014-2015 theo chỉ đạo của UBND thành phố..

-  Rà soát tình hình thực hiện ngân sách chi hoạt động thường xuyên  6 tháng đầu năm, phân bổ và dự toán bổ sung năm 2014.

-  Tiếp tục công tác xét duyệt quyết toán tài chính năm 2013 khối Giáo dục và Đào tạo thành phố.

-  Hướng dẫn thu-chi năm học 2014-2015.

-  Báo cáo số ghi thu-ghi chi 6 tháng đầu năm 2014.

- Triển khai công tác lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2014-2016 khối giáo dục - đào tạo thành phố.

- Tổng hợp nhu cầu thực hiện các chính sách giáo dục năm 2014 (Phụ cấp thâm niên, Trợ cấp thôi việc,…).

- Triển khai KH tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản toàn ngành.

Tháng 8/2014

 

    - Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến Thống kê giáo dục quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai.

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất chuẩn bị đầu năm học 2014-2015.

-  Chuẩn bị công tác tổ chức Ngày Hội Giáo dục Phát triển TP. Hồ Chí Minh (lần 6) năm 2015.

-  Xây dựng Dự toán ngân sách chi hoạt động thường xuyên cho toàn ngành năm 2015.

- Triển khai công tác lập phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2014-2016 khối giáo dục - đào tạo thành phố.

- Tiếp tục công tác xét duyệt quyết toán tài chính năm 2013.

-  Hướng dẫn giải quyết kinh phí đầu năm học cho các trường trực thuộc mới thành lập.

- Tổng hợp tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, số phòng học xây mới phục vụ khai giảng năm học 2014-2015.

- Xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất toàn ngành năm 2015..

- Họp giao ban công tác kế toán định kỳ.

Tháng 9/2014

 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục - đào tạo thành phố đến năm 2020.

- Kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2014-2015.

- Tổng hợp và làm việc với Sở Tài chính về Dự toán năm 2015.

- Thực hiện công tác tài chính phục vụ khai giảng năm học 2014-2015.

-  Họp triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2015 cho các đơn vị khối THPT, TT. GDTX và đơn vị trực thuộc Sở.

Tháng 10/2014

 

- Báo cáo thống kê đầu năm học 2014-2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (30/10/2014).

-  Họp giao ban Giám đốc Ban Quản lý dự án 24 quận, huyện về tiến độ xây dựng trường học 9 tháng đầu năm 2014.

-  Triển khai công tác kiểm tra chéo trong các khối trung học phổ thông và trực thuộc về sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học.

-  Tổng hợp kế hoạch thực hiện sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học cho các trường khối trung học phổ thông, đào tạo và đơn vị trực thuộc năm 2015.

- Tiếp tục kiểm tra công tác thu-chi đầu năm học 2014-2015.

- Họp giao ban công tác kế toán định kỳ.

- Kiểm tra nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa các trường học thuộc Sở trực tiếp quản lý năm 2015.

Tháng 11/2014

 

-  Duyệt kế hoạch và dự toán thu - chi khối giáo dục - đào tạo thành phố.

-  Họp Giám đốc 3 Sở: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính về thống nhất danh mục đầu tư sửa chữa, xây dựng mới trường học và dự toán ngân sách toàn ngành năm 2015.

- Tiếp tục kiểm tra nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa các trường học thuộc Sở trực tiếp quản lý năm 2015.

Tháng 12/2014

 

- Triển khai báo cáo thống kê Giáo dục Chuyên nghiệp - Đại học năm 2014.

-  Tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm tra chéo cụm các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc về thực hiện kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2014.

- Giải quyết chi kinh phí cuối năm tài chính 2014.

- Họp công khai dự toán ngân sách năm 2015 cho Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện.

-  Hướng dẫn công tác tài chính cuối năm 2014 cho các trường khối THPT, đào tạo và đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0g00, ngày 01/01/2015.

- Triển khai hướng dẫn 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các trường THPT, TT. GDTX lập dự kiến kế hoạch tuyển sinh mầm non, các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2015-2016.

- Tổng hợp dự toán mua sắm sửa chữa khối giáo dục đào tạo thành phố.

Tháng 01/2015

 

- Phân bổ giao dự toán chi ngân sách 2015 khối giáo dục và đào tạo Thành phố.

- Họp Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện, Hiệu trưởng các trường THPT để trao đổi chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015-2016.

- Họp giao ban Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng 24 quận, huyện về dự kiến tổng kết công tác xây dựng trường học năm 2014.

- Báo cáo thống kê số liệu giáo dục chuyên nghiệp năm 2014 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thẩm định kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2015 các đơn vị trực thuộc.

Tháng 02/2015

 

-  Hoàn chỉnh số liệu chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2015-2016 trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn dánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011-2015; triển khai công tác xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường học năm 2014 và triển khai công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

- Thực hiện chế độ chính sách chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi cho cán bộ, giáo viên,  công nhân viên ngành.

- Thẩm định kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2015 các đơn vị trực thuộc.

Tháng 03/2015

- Giao ban công tác kế toán các trường khối giáo dục - đào tạo và đơn vị trực thuộc Quý I/2015.

- Tổ chức Ngày hội Giáo dục phát triển thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 (năm 2015)

- Công tác xét duyệt quyết toán cơ sở năm 2014.

- Hoàn thành trang thông tin tuyển sinh năm học 2015-2016.

- Thẩm định kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2015 các đơn vị trực thuộc.

 

Tháng 04/2015

- Họp giao Ban Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng 24 quận, huyện về tiến độ xây dựng trường học 3 tháng đầu năm 2015.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2014.

- Tiếp tục công tác xét duyệt quyết toán 2014.

- Triển khai công tác báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015.

- Triển khai danh mục sửa chữa, mua sắm hè 2015 cho các đơn vị trực thuộc.

Tháng 05/2015

- Rà soát số liệu thống kê năm học 2014-2015.

- Báo cáo về vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác kế hoạch, thống kê tài chính, cơ sở vật chất và sách thiết bị trường học của năm học 2014-2015.

- Tổng hợp miễn giảm và chi hỗ trợ chi phí học tập năm học 2013-2014.

- Tiếp tục xét duyệt quyết toán tài chính năm 2014.

Tháng 06/2015

- Báo cáo thống  kê chất lượng, kết quả các kỳ thi quốc gia năm học 2014-2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (30/06/2014).

-  Báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (30/06/2015).

- Nắm tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2015-2016.

- Phục vụ Công tác các kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện kỳ kế hoạch trung hạn 2011-2015; Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

- Họp giao ban công tác kế toán Quí 2/2015.

Tác giả: Phòng KHTC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88