Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 10:20 Thứ hai, 25/10/2021
Lượt đọc: 1628

Kế hoạch Hướng nghiệp - Tuyển sinh lần 14 năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 2846/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 21/10/2021
Ngày có hiệu lực: 21/10/2021
Người ký: Nguyễn Văn HIếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 2846-huong-nghiep-tuyen-sinh-lan14-nh2122_25102021103516.pdf
Nội dung:

86