Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

3554/GDĐT-TrhHướng dẫnPhòng Trung Học02-10-2019
2 Thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

3504/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học01-10-2019
3 Thực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

3132/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học14-09-2019
4 Hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày tại các trường trung học năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

2848/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học14-09-2019
5 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

3157/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học14-09-2019
6 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

2954/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học26-08-2019
7 Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

350/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học16-02-2019
8 Hướng dẫn thực hiện chương trình Tiết học ngoài nhà trường năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

3245/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học24-09-2018
9 Về rà soát, chấn chỉnh các hoạt động tổ chức học tập trải nghiệm và xây dựng tiết học ngoài nhà trường tại các trường trung học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

424/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học05-02-2018
10 Hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

3124/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học28-08-2017
11 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

3120/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học28-08-2017
12 Về việc thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về giáo dục

(Tải File đính kèm)

2833/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học09-08-2017
13 Hướng dẫn các trường THCS, THPT có giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài, lập kế hoạch năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

2234/GDĐT-TrHHướng dẫnPhòng Trung Học22-06-2017
14 Về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2015-2016

(Tải File đính kèm)

2479/SGDĐT-GDTrHHướng dẫnPhòng Trung Học11-08-2015
15 Về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục nhà trường - Kế hoạch năm học - Kế hoạch tổ chuyên môn từ năm học 2015-2016

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

2480/SGDĐT-GDTrHHướng dẫnPhòng Trung Học11-08-2015