Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 16/2/2019
Lượt đọc: 448

Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2018 - 2019

Số/Ký hiệu: 350/GDĐT-TrH
Ngày ban hành: 12/2/2019
Ngày có hiệu lực: 12/2/2019
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Khảo sát học sinh khối 7 năm học 2018 - 2019
File đính kèm:
File thứ 1: van_ban_khao_sat_7_192201912.doc
Nội dung:

87