Thứ sáu, 16/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 3631

Danh bạ

 

STT

 

 

Phòng/ban Sở GD&ĐT

 

 

Số điện thoại

 

1

Phòng Thanh tra

(028) 38.223.358

2

Phòng Tiếp công dân

(028) 38.229.360

3

Phòng Văn thư

(028) 38.230.074

4

Phòng Giáo dục Mầm non

(028) 38.257.421

5

Phòng Giáo dục Tiểu học

(028) 38.224.618

6

Phòng Giáo dục Trung học

(028) 38.299.681

7

Phòng Giáo dục Thường xuyên

(028) 38.221.418

8

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học

(028) 38.230.070

9

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD

(028) 38.226.796

10

Phòng Tổ chức cán bộ

(028) 38.290.927

11

Phòng Kế hoạch tài chính

(028) 38.297.847

12

Phòng Chính trị tư tưởng

(028) 38.299.682

13

Công đoàn Giáo dục thành phố

(028) 38.299.667

14

Hội khuyến học Thành phố

(028) 38.294.206

15

Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

(028) 38.291.875

16

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(028) 38.291.023

17

Văn phòng Đảng ủy

(028) 38.224.639

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86