Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 868 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn V/v hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

196/CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn01-07-2022
2 Về dự kiến đánh giá - xếp loại hoạt động CĐCS năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

194/TB-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn30-06-2022
3 Về việc hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022.

(Tải File đính kèm)

193/CĐGD-CSPLVăn bảnVP Công Đoàn30-06-2022
4 Công văn V/v tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp số 478/CTr-CA-MTTP về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

192/CĐGD-TGVăn bảnVP Công Đoàn29-06-2022
5 Hướng dẫn Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

191/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn29-06-2022
6 Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu " Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

120/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn20-06-2022
7 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 trong các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

115/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn10-06-2022
8 Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Tải File đính kèm)

114/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn10-06-2022
9 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hè năm 2022

(Tải File đính kèm)

113/KH-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn09-06-2022
10 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022

(Tải File đính kèm)

112/KH-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn09-06-2022
11 Về việc thực hiện hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

84/TB-CD0GDVăn bảnVP Công Đoàn30-05-2022
12 Hướng dẫn điều chỉnh kéo dài nhiệm kỳ đại hội CĐCS phù hợp với nhiệm kỳ đại hội CĐGD TP 2023 - 2028

(Tải File đính kèm)

81/HD-CDGDVăn bảnVP Công Đoàn23-05-2022
13 Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

79/HD-CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn19-05-2022
14 Công văn Về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

76/CĐGDVăn bảnCông đoàn Giáo dục06-05-2022
15 Công văn Về tham gia cuộc thi Thiết kế Biểu trưng Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

75/CĐGDVăn bảnCông đoàn Giáo dục06-05-2022
12345678910...>>