Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ ba, 13/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 255

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

-  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định.

 

-  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

 

   +  Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng tin học ứng dụng các cấp độ (A,B,C) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phù hợp với từng loại đối tượng và đáp ứng yêu cầu của người học.


    +  Tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc gia A, B, C và các Văn bằng quốc tế khác theo chương trình liên kết của Trung tâm với các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt;


    +  Hỗ trợ để các Trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không chính quy theo điểm 3, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục Thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin cùng chuyên mục

164