Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 15/3/2021, 16:34
Lượt đọc: 644

BẢN TIN Hội nghị trực tuyến sơ kết Học kỳ I và định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2020 – 2021 giáo dục thường xuyên

BẢN TIN

Hội nghị trực tuyến sơ kết Học kỳ I và định hướng nhiệm vụ

Học kỳ II năm học 2020 – 2021 giáo dục thường xuyên

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Học kỳ I và định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2020 – 2021 giáo dục thường xuyên.

Tham dự Hội nghị gồm có:

- Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

- Các Ông, Bà là Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

- Lãnh đạo các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên.

Mở đầu hội nghị, Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo sơ kết Học kỳ I năm học 2020-2021 giáo dục thường xuyên với hình thức trình chiếu video clip.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, trả lời các ý kiến đóng góp cho báo cáo sơ kết Học kỳ I và nêu định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2020-2021, đồng thời điều hành phần thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng Học kỳ II do các điểm cầu nêu lên.

Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, phát biểu chỉ đạo các công tác thi đua, Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, phát biểu đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của ngành trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo định hướng các nội dung trọng tâm cho hoạt động của Học kỳ II.

Chỉ đạo Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh các Trung tâm GDNN-GDTX cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, GDTX được xem như giáo dục phổ thông chính qui, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tham mưu với địa phương để quản lý các Trung tâm ngoại ngữ và tin học trên địa bàn theo Luật Giáo dục mới, các Trung tâm học tập cộng đồng cần có kế hoạch hoạt động, hoàn chỉnh đội ngũ con người và cơ sở vật chất để hưởng ứng giáo dục học tập suốt đời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết Học kỳ II năm học 2020-2021 và tuyên bố bế mạc Hội nghị.

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, trả lời các ý kiến đóng góp cho báo cáo sơ kết Học kỳ I và nêu định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2020-2021.

Hình 2: Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, phát biểu chỉ đạo.

Hình 3: Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, phát biểu nhận xét, chỉ đạo các nội dung trọng tâm cho hoạt động của Học kỳ II.

Hình 4: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo.

Hình 5: Các điểm cầu nêu ý kiến.

Hình 6: Các điểm cầu nêu ý kiến.

Hình 7: Hội nghị lắng nghe ý kiến của các đơn vị.

Hình 8: Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục Thường xuyên

86