Sở Giáo dục và Đào tạo sẵn sàn tiếp nhận mọi thông tin phản ánh, góp ý về Chương trình Máy tính cho em. Vui lòng góp ý theo mẫu thông tin bên dưới:
Trân trọng!
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) 028.38 229 360      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM