Untitled Document

Quyết định


  Quyết định số 1512/QĐ-GDĐT-VP ngày 17 tháng 10 năm 2014 Công nhận thư viện trường THCS và THPT đạt chuẩn tiên tiến và xuất sắc năm học 2013 - 2014   (10/27/2014)
  Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015   (10/15/2014)
  Kế hoạch viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014 - 2015   (10/10/2014)
  Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2014   (10/3/2014)
  Về đề nghị tặng Bằng khen UBND thành phố và Huy hiệu thành phố năm 2014   (9/18/2014)
  Về đề nghị khen thưởng CBQL và GV giỏi trong công tác giáo dục khuyết tật   (9/18/2014)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015   (9/18/2014)
  Quyết định số 584/QĐ-TTg về việc tặng cờ thi đua của Chính Phủ   (8/22/2014)
  Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua năm học 2013-2014   (8/22/2014)
  Quyết định số 3653/QĐ-UBND về tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố   (8/22/2014)
Trang  : [1]   2   3   4   5  

  Về đề nghị tặng Bằng khen UBND thành phố và Huy hiệu thành phố   (8/23/2013)
  Quyết định tặng huy hiệu thành phố   (6/10/2013)
  Quyết định tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012)   (6/10/2013)
  V/v xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 10 năm 2008   (6/6/2008)
  Một số quy định chi tiết về công tác thi đua - khen thưởng theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố   (5/26/2008)
  Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú   (5/26/2008)
  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục   (5/26/2008)
  Về hướng dẫn xét duyệt thi đua khen thưởng cuối năm học 2007 - 2008   (5/26/2008)
Trang  : [1]  
Quận :
Cấp bậc đơn vị :
Đơn vị :
Tên đăng nhập
Mật khẩu :