Untitled Document

Quyết định


  Về đề nghị tặng Bằng khen UBND thành phố và Huy hiệu thành phố năm 2014   (9/18/2014)
  Về đề nghị khen thưởng CBQL và GV giỏi trong công tác giáo dục khuyết tật   (9/18/2014)
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015   (9/18/2014)
  Quyết định số 584/QĐ-TTg về việc tặng cờ thi đua của Chính Phủ   (8/22/2014)
  Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua năm học 2013-2014   (8/22/2014)
  Quyết định số 3653/QĐ-UBND về tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố   (8/22/2014)
  Quyết định số 3652/QĐ-UBND công nhận tập thể Lao động xuất sắc năm học 2013-2014   (8/22/2014)
  Quyết định số 981/QĐ-GDĐT-VP công nhận tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013-2014   (8/22/2014)
  Quyết định Công nhận giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp cấp thành phố lần thứ 8 - năm học 2013 - 2014   (6/3/2014)
  Quyết định Khen thưởng tập thể và giáo viên đạt thành tich xuất sắc trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp cấp thành phố Lần thứ 8 - năm học 2013 - 2014   (6/3/2014)
Trang  : [1]   2   3   4    

  Về đề nghị tặng Bằng khen UBND thành phố và Huy hiệu thành phố   (8/23/2013)
  Quyết định tặng huy hiệu thành phố   (6/10/2013)
  Quyết định tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012)   (6/10/2013)
  V/v xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 10 năm 2008   (6/6/2008)
  Một số quy định chi tiết về công tác thi đua - khen thưởng theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố   (5/26/2008)
  Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú   (5/26/2008)
  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục   (5/26/2008)
  Về hướng dẫn xét duyệt thi đua khen thưởng cuối năm học 2007 - 2008   (5/26/2008)
Trang  : [1]     hack vcoin  hack xu  bau vat cf  hack bac gate  hack facebook  hack facebook online
hack xu
Quận :
Cấp bậc đơn vị :
Đơn vị :
Tên đăng nhập
Mật khẩu :