Về Trang Chủ

 

Năm học 2009-2010

Năm học 2010-2011

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015        

 

- Văn bản số 1831/GDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2014 "Về việc hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quư 4/2014". Ngày 17/11/2014

- Văn bản số 14798/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 "Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đ́nh, ḍng họ, cộng đồng” trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 12/11/2014

- Văn bản số 1798/KH-GDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014 "Kế hoạch thực hiện truyền thông kiến thức về bệnh phong cho học sinh THCS năm 2014". Ngày 10/11/2014

- Văn bản số 1750/GDĐT-VP  ngày 31 tháng 10 năm 2014 "Về tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2014)". Ngày 31/10/2014

- Văn bản số 1749/GDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2014 "Về việc tăng cường  công tác quản lư, sử dụng cơ sở vật chất". Ngày 31/10/2014

- Văn bản số 1742/GDĐT-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 "Về việc tăng cường biện pháp tổ chức giáo dục ATGT trong đơn vị trường học năm 2014". Ngày 30/10/2014

- Văn bản số 1741/GDĐT-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 "Về tăng cường biện pháp pḥng chống tội phạm và tệ nạn xă hội trên địa bàn huyện năm 2014". Ngày 30/10/2014

- Văn bản số 1728/GDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014 "Về việc tăng cường công tác pḥng, chống dịch bệnh trong trường học". Ngày 28/10/2014

- Văn bản số 1718/GDĐT-CĐGD ngày 27 tháng 10 năm 2014 "Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học  2014-2015 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện". Ngày 27/10/2014

- Văn bản số 1717/GDĐT-CM ngày 27 tháng 10 năm 2014 "  Hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lư dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 27/10/2014

- Văn bản số 1714/GDĐT-CTTT ngày 27 tháng 10 năm 2014 "Về việc tăng cường  thực hiện công tác dân chủ trong trường học". Ngày 27/10/2014

- Văn bản số 1698/GDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2014 "Về việc tăng cường pḥng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trong trường học". Ngày 24/10/2014

- Văn bản số 763/GDĐT-VP ngày 3 tháng 6 năm 2014 "Về đảm bảo an toàn học sinh trong quản lư tổ chức hoạt động bán trú tại các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở". Ngày 22/10/2014

- Văn bản số 1458/BC-GDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2014 "Phương hướng và nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2014-2015". Ngày 17/10/2014

- Quyết định số 498/QĐ-GDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 "Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác  giáo dục chính trị tư tưởng năm học: 2014- 2015". Ngày 17/10/2014

- Văn bản số 1433/GDĐT-VP ngày 13 tháng 10 năm 2014 "Về thực hiện ư kiến kết luận của đồng chí Cao Thị Gái tại cuộc họp đánh giá công tác pḥng chống dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm từ đàu năm 2014 đến nay". Ngày 13/10/2014

- Văn bản số 1417/GDĐT-VP ngày 10 tháng 10 năm 2014 "Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015". Ngày 10/10/2014

- Văn bản số 1402/KH-GDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2014 "Kế hoạch thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi Năm học 2014 – 2015". Ngày 10/10/2014

- Văn bản số 1326/GDĐT-VP ngày 30 tháng 9 năm 2014 "Về quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường". Ngày 30/9/2014

- Văn bản số 1337/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 6 năm 2013 "Hướng dẫn chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu". Ngày 30/9/2014

- Văn bản số 1306/KH-GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2014 "Kế hoạch quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu h́nh thành phổ biến trong ngành Giáo dục và Đào tạo". Ngày 24/9/2014

- Văn bản số 1303/SY-GDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2014 "V/v công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng c̣n lại của năm trên địa bàn huyện". Ngày 23/9/2014

- Văn bản số 6873/UBND-GDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2014 "V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015". Ngày 23/9/2014

- Văn bản số 1293/TB-GDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2014 "Kết luận của Đ/c Lê Hùng Sen, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng lần 1, năm học 2014-2015". Ngày 22/9/2014

- Văn bản số 1289/GDĐT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2014 "V/v phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai Kế hoạch số 57/KH-CĐGD và hướng dẫn số 56/HD-CĐGD ngày 15/9/2014". Ngày 22/9/2014

- Văn bản số 1265/SY-GDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2014 "Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2014 – 2015". Ngày 17/9/2014

- Văn bản số 6703/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014” trên địa bàn huyện Củ Chi". Ngày 16/9/2014

- Văn bản số 1250/GDĐT-CĐGD ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1249/GDĐT-CĐGD ngày 15 tháng 9 năm 2014 "Hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1237/KH-GDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015". Ngày 15/9/2014

- Văn bản số 1231/GDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2014-2015". Ngày 12/9/2014

- Văn bản số 1232/GDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2014 "Về triển khai thực hiện các biện pháp pḥng ngừa, ứng phó với t́nh huống băo mạnh, siêu băo ảnh hưởng". Ngày 12/9/2014

- Văn bản số 1205/KH-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014"Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1206/GDĐT-VP ngày 09 tháng 9 năm 2014 "V/v thực hiện Kế hoạch số 4604/KH –UBND về tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH-BHYT trên địa bàn huyện". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1203/GDĐT-VP ngày 08 tháng 9 năm 2014 "Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐGDNGLL năm học 2014-2015". Ngày 09/9/2014

- Văn bản số 1122/BC-GDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014 "Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015". Ngày 26/8/2014