Về Trang Chủ
Ban Lãnh Đạo
Tổ Tổng Hợp
Tổ Chuyên Môn

Công Đoàn
Bậc Học Mầm Non
Bậc Học Tiểu Học
Bậc Học THCS
Ngành

Tin tức
Thông báo
Thư mời


Báo Giáo Dục TP.HCM

Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ Online

 
 

STT

Họ và Tên

Chức vụ - phụ trách công tác

1

Bùi Thị Kim Chùng

Phó Trưởng Phòng GDĐT; Chuyên Môn MN

 2

Trần Văn Toản

Phó Trưởng phòng GDĐT; Chuyên môn TH + CSVC

3

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng Phòng GDĐT; Chuyên Môn THCS + Chủ Tịch CĐGD

4

Hồ Văn Phừng

Tổ Trưởng Chuyên Môn.

5

Lê Văn Phước

Chuyên viên Chuyên Môn Trung Học Cơ Sở.

6

Trương Lệ Lan

Chuyên viên Chuyên Môn Trung Học Cơ Sở.

7

Trần Thị Diễm Chuyên viên Chuyên Môn Trung Học Cơ Sở.

8

Mai Hiệp

Chuyên viên Chuyên Môn Tiểu Học.

9

Nguyễn Văn Lộc

Chuyên viên Chuyên Môn Tiểu Học.

10

Đặng T. Phương Thảo

Chuyên viên Chuyên Môn Mầm Non.

11

Nguyễn T. Phương Trang

Chuyên viên Chuyên Môn Mầm Non.

12

Phạm Văn Dũng

Chuyên viên Chuyên Môn Phổ Cập Giáo Dục.

13

Hồng Minh Luật

Chuyên viên Chuyên Môn Phổ Cập Giáo Dục.

14

Phạm Văn Được Chuyên viên phụ trách Thư viên - Thiết Bị.Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Củ Chi
Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Tel : 8.921.357 - 8.920.461  -  Fax: (08).7907.077