ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             ­­­­­­­_________________________

           _________________

                                                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2012.

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên đă rà soát dữ liệu

xét tuyển giáo viên MẦM NON, TIỂU HỌC đăng kư dạy tại các trường mầm non

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013.

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lư viên chức ngày 12 tháng 4 năm 2012 và đă có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2012;                       

Hiện nay, căn cứ vào số liệu thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy có một số ứng viên đăng kư giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học trực thuộc sự quản lư của Sở, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên nêu trên đến tham dự phỏng vấn vào buổi sáng ngày thứ Năm, 09/08/2012 tại KHU C, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 20 Lư Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

 

 

1.      Khi đến dự phỏng vấn các ứng viên cần lưu ư:

+ Đến theo đúng lịch đă sắp xếp và phải có đầy đủ bản chính của các lọai hồ sơ:

1. Hai phiếu thông tin đăng kư dự tuyển đă có mă số hồ sơ (1 bản chính + 1 bản photo, bản photo không cần công chứng và sẽ nộp lại tổ phỏng vấn);

2. Phiếu thông tin phỏng vấn (phiếu này gồm 2 trang, in ra và nộp lại tổ phỏng vấn, in trên cả 2 mặt của một tờ giấy khổ A4)

Nhấn vào đường link này để in phiếu: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb/ModunTuyenDung/ThongTinPhongVanUngVien.aspx

Hoặc vào địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn menu Tuyển dụng, chọn Đăng kư dự tuyển, chọn In phiếu thông tin phỏng vấn

3. Giấy CMND;

4. Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 (đăng kư tạm trú dài hạn);

5. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

6. Bảng điểm;

+ Ứng viên phải trực tiếp đến phỏng vấn và chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cán bộ tổ chức.

+ Ứng viên đến trễ 15 phút so với thời gian đă thông báo hoặc đến không đúng lịch đă thông báo sẽ không được tham dự phỏng vấn.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp các ứng viên đến phỏng vấn không đúng Mă số đăng kư và thời gian như đă thông báo.

 

2.      Tổ chức phỏng vấn:

       Để việc tổ chức phỏng vấn được thực hiện nghiêm túc và đúng qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ứng viên phải có mặt trước 8 giờ đối với ứng viên có lịch phỏng vấn vào buổi sáng.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM.