Đăng nhập
 
 
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 9
Skip Navigation Links
THƯ MỜI TỪ CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC
Thư mời Chung kết hội thi "Học mà chơi - Chơi mà học"
(PHÚ HỮU - 28/ 4/ 2010)
HỘI XUÂN PHÚ HỮU Thư mời tham dự Hội Xuân trường Tiểu học Phú Hữu
(PHÚ HỮU - 22/ 1/ 2010)
Chuyên đề TATC bậc tiểu học Mời BGH và giáo viên Tiếng Anh các trường tiểu học
(HIỆP PHÚ - 8/ 12/ 2008)
Trang:    
Tìm tin chứa chuỗi:
THƯ MỜI TỪ PHÒNG GD QUẬN 9
Gửi các trường THCS (Công lập)   ( 21/ 7/ 2014)
Về tập huấn giáo viên THCS giảng dạy theo định hướng chuẩn TOEFL Junior – IIG
Gửi các trường TH   ( 21/ 7/ 2014)
Về tham dự lớp tập huấn “Tổ chức quản lý lớp học tích cực” và “Giáo dục Quyền trẻ em trong trường tiểu học”.
Gừi các trường (công lập): MG-Mn, TH, THCS, THPT, TT.GDTX, Trung cấp nghề Đông Sài Gòn và các đơn vị trực thuộc.   ( 16/ 7/ 2014)
Tham dự buổi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội- quốc phòng an ninh của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2014
Gửi các trường TH   ( 7/ 7/ 2014)
Về tham dự Hội thảo tiếng Anh Tiểu học
Gửi các trường MN, TH, THCS   ( 27/ 6/ 2014)
Về kiểm tra việc trang bị và sử dụng Bộ thiết bị giảng dạy đa năng tại đơn vị.
Gửi các trường TH, THCS   ( 26/ 6/ 2014)
Về Hướng dẫn thực hiện Đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến”.
Gửi các trường MN, TH, THCS   ( 16/ 6/ 2014)
Khẩn: Thông qua kết quả thi đua - Năm học 2013-2014
Gửi các CĐCS trực thuộc   ( 11/ 6/ 2014)
Tiếp đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động Quận theo Thông báo số 21/TB-LĐLĐ ngày 28/5/2014.
Trang:     Trang kế
Tìm tin chứa chuỗi:
THƯ MỜI TỪ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Thư mời số 184/TM-GDĐT-VP về tập huấn bồi dưỡng hè chương trình tiếng Anh tiểu học   ( 26/ 7/ 2014)
Bồi dưỡng chuyên đề "Hướng dẫn thực hiện sổ sách bán trú"   ( 25/ 7/ 2014)
Boi duong chuyên đề "Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia"   ( 25/ 7/ 2014)
Thư mời số 182/GDĐT-VP về tổ chức lớp tập huấn chương trình tin học IC3 Spark cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học (Đính kèm danh sách đơn vị tham gia và danh sách báo cáo viên)   ( 23/ 7/ 2014)
Thư mời số 180 Về tham dự lớp tập huấn “Sử dụng bảng tương tác trong dạy học môn TNXH, Khoa học, Sử - Địa cấp Tiểu học”   ( 23/ 7/ 2014)
Thư mời số 178 Về tham dự lớp tập huấn Nghiên cứu và thực hành khoa học trong nhà trường phổ thông   ( 23/ 7/ 2014)
Thư mời số 179 về Bồi dưỡng chuyên môn "Ra đề và Thẩm định đề môn Tiếng Việt cấp Tiểu học" 2014   ( 23/ 7/ 2014)
Bồi dưỡng chuyên đề "Rút kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác chăm sóc trẻ"   ( 22/ 7/ 2014)
Trang:     Trang kế
Tìm tin chứa chuỗi: