Chủ đề năm học 2014 - 2015 Ngành Giáo dục và Đào tạo :

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống."

Slideshow

Lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm Non Cô Giang...

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản...

Họp mặt cơ quan đầu năm 2015 mừng xuân Ất Mùi...

Bản tin Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhi...

Hội thi Khéo tay kỹ thuật THCS cấp thành phố...

Văn bản

Tiêu điểm  

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống".

Giáo dục mầm non

Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực với phương châm: "Tất cả vì trẻ em và vì sự phát triển của nhà trường".

Giáo dục tiểu học

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục trung học

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Giáo dục thường xuyên

Giữ vững và nâng cao chất lượng chuyên môn. Không ngừng nâng cao nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy, công tác. Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân.
Giáo dục chuyên nghiệp và đại học
Đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng mô hình trường tiên tiến, phát triển ngành đào tạo chất lượng tiếp cận chuẩn khu vực và thế giới; chú trọng nâng cao chất lương giáo dục; nâng cao năng lực nghề của đội ngũ Giáo viên - CBQL theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phát huy năng lực sáng tạo của người học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập.